På denne side finder I kort information og vejledning om de vigtigste arbejdsmiljøforhold i delbranchen købmænd.

 

BAR Handel har udarbejdet denne side i samarbejde med De Samvirkende Købmænd (DSK) på baggrund af deres erfaringer med typiske spørgsmål fra købmænd samt behovet for information og vejldning. 

 

Følgende emner er udvalgt:

  • APV
  • Løft og håndtering af varer
  • Røveri
  • Unge

 

Der kan være andre arbejdsmiljøforhold, som I ønsker at få information om, og som I skal have styr på.

 

På BAR Handels hovedhjemmeside finder du viden om andre relevante arbejdsmiljøemner samt instruktionsfilm, tjeklister, skabeloner og pjecer til brug for jeres arbejdsmiljøindsats.

 

Læs mere på www.barhandel.dk